Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY JUŻ OD

2 STYCZNIA 2024 roku

DRODZY RODZICE

zapraszamy do naszej akademii na nowy rok szkolny 2024/2025

dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia

( - wpis dziecka na listę dokonywany jest według kolejności zgłoszeń;

- nabór odbywa się do końca lipca, uzupełniający prowadzony jest przez cały rok;

- w przypadku wolnych miejsc przyjmujemy dziecko, które ukończyło 2.5 roku - w miarę samodzielne i odpampersowane)

ZAPEWNIAMY:

> dni adaptacyjne dla nowych przedszkolaków

>różnorodne zajęcia edukacyjne i zabawy

> uroczyste obchody Dni z Kalendarza

> realizację zabaw i zajęć zgodnych z Podstawą

Programową zatwierdzoną prze MEN

> zajęcia dodatkowe:

- gimnastyka ogólnorozwojowa

- j.angielski,

- terapia logopedyczna,

- zajęcia rytmiczno - taneczne (rytmika), 

-zajecia z elementem fitnessu (zumba)

-judo, 

- robotyka,

-zajecia szachowe

- j. angielski metodą Helen Doron

- religia ( za zgodą rodziców)

- zajecia umuzykalniające ( śpiew, muzyka, instrument, filharmonia)

- akademia piłkarska

> zajęcia warsztatowe:

> liczne uroczystości przedszkolne

> wyjścia edukacyjne i wycieczki

> udział dzieci w konkursach, przeglądach, turniejach, olimpiadach

> sesje fotograficzne ( 3 w ciągu roku szkolnego)

> audycje muzyczne i spektakle teatralne w przedszkolu

> w grupie dwóch opiekunów (nauczyciel wychowawca i asystent)

Przyjdź do nas już dziś

Pobierz  wniosek o przyjęcie dziecka do naszej akademii z zakładki Dokumenty i prześlij lub przynieś do naszej placówki. Zadzwoń, udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania związane z rekrutacją.

CZEKAMY NA CIEBIE