Aktualności

ZIEMIA - MOJA NIEBIESKA PLANETA

wtorek, 04 czerwca 2019

Dnia 23 kwietnia przedszkolaki obchodziły 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

Obchody były podzielone na dwa zespoły. Nauczycielki przedstawiły dzieciom prezentację multimedialną oraz przygotowały zagadki ekologiczne, zabawy i tańce przy muzyce. Uwieńczeniem obchodów były spacery edukacyjne do pobliskich parków celem porządkowania zieleni z nieczystości. Dzieci dowiedziały się jak oszczędzać wodę i energię oraz dbać o środowisko przyrodnicze, które nas otacza, przypomniały sobie równiez zasady recyklingu. Wszyscy w tym dniu byliśmy ubrani na zielono.