Aktualności

ZAJĘCIA EKOLOGICZNE

piątek, 03 stycznia 2020

W dniu 9 grudnia odbyły się w grupie III, IV, V i VI

zajęcia ekologiczne z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi

przeprowadzone przez pracownika Zakładu Oczyszczania Miasta.

Celem przeprowadzonych zajęć było zrozumienie znaczenia ochrony środowiska naturalnego, dostrzeganie walorów przyrodniczych, budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody, dbanie o estetykę najbliższego otoczenia a także podejmowania działań proekologicznych.