Aktualności

BEZPIECZNY INTERNET

wtorek, 28 stycznia 2020

W dniach 7 i 14 stycznia w grupach starszaków ŻABEK i STOKROTEK odbyły się zajęcia profilaktyczne nt.

BEZPIECZNI W SIECI

przeprowadzone przez specjalistów Poradni Psychologiczno Pdagogicznej w Świdnicy. Zajęcia miały na celu wdrażanie dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu.