Aktualności

FORMULARZ DLA RODZICA

wtorek, 05 maja 2020

DRODZY RODZICE

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem - FORMULARZ dla rodzica dziecka uczęszczającego do Społecznego Przedszkola "AKademia Przedszkolaka" w Świdnicy podczas trwającej pandemii koronawirusa.

Formularz będą codziennie podpisywać rodzice przed wejściem dziecka do przedszkola od momentu jego otwarcia do odwołania.

Pytania zawarte w formularzu:

1. Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że moje dziecko jest zdrowe - bez objawów chorobowych.

2. Przypomniałem (-am) swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróciłem (-am) uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, mycie rąk wodą i mydłem, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu i kasłaniu.

3. Wytłumaczyłem (-am) również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

4. Powiadomiłem ( -am) dyrektora przedszkola, że chcę przyprowadzić dziecko do przedszkola.

5. Przekazałem (-am) dyrektorowi przedszkola wszystkie istotne informacje dotyczące zdrowia mojego dziecka/dzieci.

6. Zapewniłem (-am) mojemu dziecku/ dzieciom, które ukończyło 4 lata indywidualną ochronę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

7. Z całą odpowiedzialnością potwierdzam , że nikt z naszych domowników nie odbywa kwarantanny zwiazanej z COVID-19 i nie jest w izolacji.

8. Zgadzam się na zmierzenie temperatury mojego dziecka  gdyby wystąpiły u niego niepokojące objawy chorobowe.

9. Zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola w ciagu 1 godziny od chwili otrzymania informacji o jego zdrowiu.