Aktualności

KOMUNIKAT W SPRAWIE ŻYWIENIA I OPŁAT CZESNEGO

piątek, 15 maja 2020

DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy, że w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego 

z dnia 4 maja 2020 nr

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2019r. [poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)

wprowadziliśmy w żywieniu dzieci pojemniki i sztućce jednorazowe. Koszt naczyń jednorazowych dziennie na 1 dziecko to 1,30 zł. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2020 r. dla dzieci obecnych w przedszkolu do opłaty za wyżywienie będzie doliczany koszt pojemników i sztućców jednorazowych.

Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2020 r. powracamy do stałej opłaty czesnego zgodnie z umową w kwocie 250 zl.

Zarząd Fundacji "Naszej Szkole"