Aktualności

WARSZTATY WIELKANOCNE

czwartek, 14 kwietnia 2022

Dziękujemy naszym Drogim Rodzicom, Babciom i Dziadkom za uczestnictwo

ŚWIĄTECZNYCH WARSZTATACH WIELKANOCNYCH

W czasie trwania tych spotkań przybliżyliśmy dzieciom i ich rodzinom tradycje wielkanocne.

Spotkania wyzwoliły u naszych przedszkolaków wiele zachwytu i wiele wrażeń.