Oferta zajęć judo

 

W  Akademii Przedszkolaka odbywają się zajęcia dodatkowe - Zabawa w Judo - prowadzone przez Judoka Miłosza Habera.


 

Judo FUN (wiek 4-6 lat) – program ćwiczeń ruchowych stosowany u dzieci w wieku przedszkolnym. Judo FUN jest coraz popularniejsze w przedszkolach w Polsce. We Wrocławiu zajęcia z zakresu judo prowadzone są w przeszło 10-ciu przedszkolach. Dzięki Judo FUN dzieci uczestniczą w grach i zabawach ruchowych na macie, aby poprzez liczne ćwiczenia nabierać sprawności  fizycznej i stymulować prawidłowy rozwój psychiczny. Systematyczne ćwiczenia niwelują wady postawy, dzieci poznają swoje ciało i potrafią nad nim panować. Wykonując ćwiczenia judo, dzieci stają się bardziej odważne i asertywne. Judo Fun służy również w rozładowaniu energii u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnym wieku szkolnym.  Wszystkie zajęcia prowadzone są na specjalnej macie w celu eliminacji urazów. Jednym z podstawowych celów judo dla przedszkolaków jest nauka tzw. sztuki miękkiego upadania, umiejętności niezbędnej u dzieci i u dorosłych. Wiedza na temat specyficznego ułożenia ciała w czasie upadku eliminuje ryzyko kontuzji i wypadków.
Judo FUN uczy samodyscypliny, współpracy z partnerem, odwagi i szacunku dla drugiej osoby.

Zajęcia  płatne 70 zł miesięcznie

( 4/5 zajęć w miesiącu dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat)