Akademicki Rozkład Dnia

    6.30-8.30 - Poczatek codziennej zabawy. Schodzenie się dzieci.Zabawy

                     indywidualne.

   9.00-9.30 -  Czynności higieniczne. Śniadanie.

   9.30-9.40 -  Ćwiczenia poranne.

 9.40-11.00 - Czas na naukę. Zajęcia organizowane zgodnie z podstawą programową.

                      Czas na zabawę. Zabawy dydaktyczne grupowe i zespołowe.

                      Czas na zajęcia dodatkowe- według ustalonego harmonogramu.

11.00-11.20 - Czynności higieniczne.Drugie śniadanie.

11.20-12.50 - Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, wyjścia edukacyjne.

13.00-13.30 - Czynności higieniczne.Obiad.

13.30-15.00 - Leżakowanie (dzieci 3 letnie). Zabawy organizowane w małych

                    zespołach. Zajęcia dodatkowe według ustalonego harmonogramu.

15.00-15.30 - Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.

15.30-17.00 - Zabawy indywidualne według własnych pomysłów, zainteresowań.   

                        Rozchodzenie się dzieci.