Koncepcja

KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

Główne założenia koncepcji:

 • wszechstronny rozwój dziecka
 • przygotowanie do szkoły
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
 • tworzenie warunków sprzyjających aktywności dzieci
 • współpraca z różnymi instytucjami
 • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym

Realizacja koncepcji opiera się na:

 • udziale w programach profilaktycznych i akcjach charytatywnych
 • rocznym planie pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej
 • rocznym planie pracy z rodzicami
 • rocznym planie pracy ze środowiskiem lokalnym
 • programach wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli
 • koncepcji własnej nauczycieli

Specyfiką przedszkola jest:

 • oferta zajęć dodatkowych

Specyfiką pracy przedszkola jest bogata oferta zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę.Prowadzimy zajęcia w ramach czesnego oraz zajęcia dodatkowo płatne.Udział dzieci w tych zajęciach rozwija talenty oraz wspomaga w osiągnięciu sprawności fizyczno -ruchowych ( gimnastyka, judo), muzyczno - wokalno - tanecznych (rytmika, zumba), językowych (zajęcia logopedyczne, język angielski i angielski Helen Doron ), myślowych (zajęcia szachowe, robotyka), kulturowych (religia), wzbogaca ich wszechstronny rozwój a jednocześnie przyczynia się do zdobywania przez przedszkolaków osiągnięć w konkursach.

 • lokalizacja w zespole szkół

Nasze przedszkole mieści się w kompleksie placówek oświatowych (Społeczne Przedszkole, Społeczna Szkoła Podstawowa). Współpraca ze Społeczną Szkołą Podstawową jest stałym elementem naszych działań.Efektem naszej współpracy jest stworzenie przedszkolakom możliwości uczestnictwa w życiu szkoły, a uczniom w życiu przedszkola.Wspólnie przeprowadzamy szereg działań i przedsięwzięć.

Stałym elementem przedszkola jest:

 

 • kalendarz wydarzeń i uroczystości
 • urodziny przedszkolaka
 • kącik czytającego rodzica
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym