Zumba

ZUMBA

to fitnes dla najmłodszych

Aby zapewnić naszym przedszkolakom jak najwięcej ruchu wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia muzyczno - ruchowe.

Podczas zajęc zumby dzieci bawią się przy wspaniałej muzyce i atmosferze. Zumba promuje zdrowy tryb życia, kształci umiejętności, odpowiedzialność, zaufanie, pracę zespołową.Przedszkolaki podczas tańca uczą się równowagi, koordynacji, ćwiczą pamięć.Badania wykazały, że zajęcia zumby pobudzają pracę mózgu jak równiez wpływają na rozwój intelektualny dziecka.

Zumba to nie tylko ćwiczenia ale również taniec i bezpieczna zabawa.

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu.Taniec i muzyka dodaje dziecku specjalnego wyrazu.Taniec przy muzyce jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji, sposobem na dobrą zabawę i odprężenie. Umożliwia regenerację sił fizycznych, psychicznych i ruchowych.Dzięki pracy zespołowej rozwijają się u każdego dziecka indywidualne zdolności. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę , aktywność i samodzielność.Rytm jako czynnik niezbędny dla rozwoju jest związany z rytmem muzycznym.