Zajęcia umuzykalniające

ZAJĘCIA UMUZYKLANIAJĄCE

( śpiew, muzyka, instrument)

to edukacja muzyczna, która korzystnie wpływa na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka.

Dlatego też w naszej akademii wprowadziliśmy zajęcia umuzykalniające, których celem jest:

stymulowanie pełnego i bardziej harmonijnego rozwoju mózgu.

PROGRAM ZAJĘĆ UMUZYKALNIAJĄCYCH 

w Społecznym Przedszkolu "Akademia Przedszkolaka"

1. Termin realizacji od września 2022 r 

2. Osoba prowadząca - nauczyciel Adrianna Liczbińska

3. Zajęcia umuzykalniające ( śpiew, muzyka, instrument)

4.Zajęcia dodatkowe prowadzone w ramach czesnego.

5. Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.

6. Zajęcia prowadzone we wszystkich grupach przedszkolnych.

CELE PROGRAMU:

- wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne

- zainteresowanie dzieci różnymi formami kontaktu z muzyką

- zachęcenie do dalszego kontaktu z muzyką

- budzenie pozytywnych motywacji

- rozwój muzykalności dzieci

- rozwijanie słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci oraz wyobraźni muzycznej

- rozwój wrażliwości muzycznej

- nabywanie podstawowej wiedzy na temat instrumentów muzycznych

- doskonalenie koordynacji ruchów

- rozwijanie umiejętności rozróżniania barw dźwięków

- zwiększenie koncentracji dzieci

- pobudzenie kreatywności oraz spontaniczności w dzieciach

 REALIZACJA ZAJĘĆ: 

- wykorzystywanie instrumentów perkusyjnych oraz klawiszowych ( pianino, gitara, ukulele)

- wykorzystywanie muzyki, śpiewu, ruchu

- zabawy plastyczno - konstrukcyjne

- zajęcia wzbogacane o różnorodne pomoce dydaktyczne

- szczególne zwrócenie uwagi na dobrą zabawę dzieci

W ramach zajęć umuzykalnijących 2x w miesiącu odbywają się audycje muzyczne FILHARMONIA NA WESOŁO