Akademia piłkarska

ZAJĘCIA Z AKADEMII PIŁKARSKIEJ

to zajęcia sportowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia,

prowadzone są w naszej akdemii przez trenera Ryszarda i trenera Jakuba

1x w tygodniu według planu zajęć przedszkola.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sportowych jest podpisanie zgody przez rodzica/prawnego opiekuna o braku przeciwskazań zdrowotnych.

Opłata miesięczna za zajęcia to koszt 70 zł za 1 uczestnika.